Termografi

Fakta om Termografi

Tekniken hjälper oss att lokalisera energiläckage i ditt hus. En termofotografering fångar upp olika föremåls temperaturer och visar effektivt på var eventuella brister finns.

Vilken årstid är bäst att genomföra en termofotografering

Bästa tiden för en termofotografering är under vinterhalvåret då kontrasterna mellan ute- och innetemperatur är som störst. Helst skall det skilja minst tio grader för bästa resultat.

När kan jag tjäna på att utföra en termofotografering

Vid renovering eller ombyggnad underlättar en termofotografering att rätt bedöma vad som behöver göras och att åtgärderna sker i rätt ordning. Vid köp eller försäljning av ett hus kan också en analys vara till stor hjälp att bedöma husets energiförbrukning.

Kostnader

Kostnaden beror på omfattning och tidsåtgång. Kontakta mig för offert.